Uppdaterade avgifter för ridhusanvändare

Vid ridhusföreningens årsmöte fattades beslut om en höjning av avgiften för ridhuskorten, verksamhetskorten och årsavgiften för andelsägarna.

Förändringen gäller från den 1 juli (ridhuskort och verksamhetskort) och från 1/1 2017 (årsavgiften) för andelsägaren.

Den nya avgifterna finns publicerade under ridhusföreningens egna flik.