Påminner om årsmöte 11/2 kl.1700

I samband med årsmötet kommer vi att prata om föreningens värdegrund och hur vi tillsammans kan utveckla föreningen.

Kom och var med och påverka genom förslag och idéer på; projekt, utbildningar, ökat medlemsengagemang, bidrag som föreningen kan söka, informationskanaler, trivselkvällar eller något annat som du vill att vi ska göra tillsammans i föreningen.

/Styrelsen Flyinge RF