Pay n Jump

Preliminär startlista: https://online.equipe.com/sv/competitions/27954

Hemmaryttare hjälper till att bygga bana kl 11.

Vi skulle gärna ta emot någon mer funktionär på framhoppning/bana kl 12.30-17 ca.