Underhåll av ridhusunderlagen

Under torsdagen den 29 augusti kommer underlagen i ridhusen att fixas till och justeras. Bl a kommer det att läggas in nytt klenflis. Under arbetets gång är det inte tillåtet att rida i ridhusen. Arbetet startar upp kl 8,00 och beräknas vara slutfört kl 17,30.

Tidsplan: Lilla ridhuset kl 8,00- 13,00 och stora ridhuset kl 10,00-17,30