Flyinge Ryttarförenings styrelse

Ordförande: Charlotta Strand – 0704-851555

Vice ordförande: Caroline Jacobsson – 0734-026962

Kassör: Maria Videll – 0704-966235

Sekreterare: Ulrika Hammargren

Ungdomsledamot:  Vakant

Ledamöter:

Katja Bernfur

Karin Gustavsson

Cecilia Nilsson

Jörgen Möller

Suppleanter:

Anders Christensson

Katarina Lindh

Astrid Wirén

Mail till styrelsen: styrelsenflyingerf@gmail.com