Anläggningsregler

 • För tillgång till anläggningen krävs anläggningskort, betald anläggningsavgift eller verksamhetskort.
 • Alla som rider eller hanterar häst på anläggningen måste av försäkringsskäl vara medlem i en till Svenska Ridsportförbundet ansluten förening.
 • Godkänd hjälm ska bäras under all ridning. Hjälm rekommenderas även vid arbete med hästen från marken.
 • All ridning och hantering av hästar på anläggningen sker på egen risk.
 • Ropa innan du öppnar ridhusdörren. Invänta svar.
 • Använd täckeshängare och krokar och gör av- och påklädnad i hörnen av ridhusen.
 • Vid ridning i båda varv sker möte till höger.
 • Skritta och gör halt innanför fyrkantspåret.
 • Vid fem ekipage eller fler i ridhuset, sträva efter att rida etablerade ridvägar.
 • Hästar som behöver extra mycket avstånd till annan häst ska bära röd rosett i svansen.
 • Privat träning i ridhusen får endast ske med Flyinge Ryttarförenings tränare. Det får vara max två tränare samtidigt i Stora ridhuset och max en i Lilla ridhuset.
 • Innehavare av anläggningskort får träna för annan tränare än föreningens egna på utebanan.
 • Det är inte tillåtet att gå med häst i passagen mellan ridhusen utom i samband med tävling.
 • Undvik att använda mobil när du rider/leder din häst. Om du måste är det ditt ansvar att ändå vara uppmärksam på omgivningen. Hörlurar i båda öronen är olämpligt.
 • Hundar måste hållas kopplade på hela anläggningen och det är ägarens ansvar att se till att hunden inte på något sätt stör ryttare och hästar.
 • Rökning är förbjuden i samtliga inomhuslokaler på anläggningen.
 • Visa gott omdöme på läktarplats och gå försiktigt – hästar kan lätt bli skrämda av snabba rörelser och buller.
 • Av säkerhetsskäl hänvisas de som inte rider till läktaren eller hörnen.
 • Mocka efter din häst, i ridhusen, på utebanan och parkeringen.
 • Efter avslutad ridning, tala om att du tänker ta ut hästen från ridhuset.
 • Stäng och släck efter dig.
 • Ljuset släcks automatiskt kl. 23.00.

Tänk särskilt på att stödja och uppmuntra våra barn och ungdomar när de tränar på vår anläggning! Alla är lika välkomna – den som rider för tränare har inte företräde!

———————————————————————————————————– Avsutten motionering (longering och tömkörning) får endast ske i Lilla ridhuset. Under angivna tider har avsutten motionering företräde. Övriga tider får avsutten motionering endast ske efter överenskommelse med ryttare och aldrig om det finns mer än en ryttare i ridhuset.

All bomträning såväl inne som ute hänvisas till hoppdagar.

———————————————————————————————————–

STORA RIDHUSET

På lördagar är det fr om kl 13 tillåtet att ha utlagda bommar på A-kortsidan i ridhuset.

Under söndagar skall det vara lektionsfritt mellan kl 12-15 i stora ridhuset.

LILLA RIDHUSET

Longering/tömkörning får endast ske i lilla ridhuset må-on-fr mellan klockan 12,00 – 15,00 samt må efter kl. 20,00 eller om man är ensam i ridhuset eller efter avstämning med ridande.

Löshoppning får bara ske i Lilla ridhuset, på lördagar mellan kl 06.00 och 13.00.