Anläggningsregler

 • • För tillgång till anläggningen krävs anläggningskort, betald anläggningsavgift eller verksamhetskort.
 • Alla som rider eller hanterar häst på anläggningen måste av försäkringsskäl vara medlem i en till Svenska Ridsportförbundet ansluten förening.
 • Godkänd hjälm ska bäras under all ridning. Hjälm rekommenderas även vid arbete med hästen från marken.
 • All ridning och hantering av hästar på anläggningen sker på egen risk.
 • Ropa innan du öppnar ridhusdörren. Invänta svar.
 • Använd täckeshängare och krokar och gör av- och påklädnad i hörnen av ridhusen.
 • Vid ridning i båda varv sker möte till höger.
 • Skritta och gör halt innanför fyrkantspåret.
 • Vid fem ekipage eller fler i ridhuset, sträva efter att rida etablerade ridvägar.
 • Hästar som behöver extra mycket avstånd till annan häst ska bära röd rosett i svansen.
 • Privat träning i ridhusen får endast ske med Flyinge Ryttarförenings tränare. Det får vara max två tränare samtidigt i Stora ridhuset och max en i Lilla ridhuset.
 • Innehavare av anläggningskort får träna för annan tränare än föreningens egna på utebanan.
 • Det är inte tillåtet att gå med häst i passagen mellan ridhusen utom i samband med tävling.
 • Undvik att använda mobil när du rider/leder din häst. Om du måste är det ditt ansvar att ändå vara uppmärksam på omgivningen. Hörlurar i båda öronen är olämpligt.
 • Hundar måste hållas kopplade på hela anläggningen och det är ägarens ansvar att se till att hunden inte på något sätt stör ryttare och hästar.
 • Rökning är förbjuden i samtliga inomhuslokaler på anläggningen.
 • Visa gott omdöme på läktarplats och gå försiktigt – hästar kan lätt bli skrämda av snabba rörelser och buller.
 • Av säkerhetsskäl hänvisas de som inte rider till läktaren eller hörnen.
 • Mocka efter din häst, i ridhusen, på utebanan och parkeringen.
 • Efter avslutad ridning, tala om att du tänker ta ut hästen från ridhuset.
 • Stäng och släck efter dig.
 • Ljuset släcks automatiskt kl. 23.00.

Tänk särskilt på att stödja och uppmuntra våra barn och ungdomar när de tränar på vår anläggning!

———————————————————————————————————– Avsutten motionering (longering och tömkörning) får endast ske i Lilla ridhuset. Under angivna tider har avsutten motionering företräde. Övriga tider får avsutten motionering endast ske efter överenskommelse med ryttare och aldrig om det finns mer än en ryttare i ridhuset.

All bomträning såväl inne som ute hänvisas till hoppdagar.

———————————————————————————————————–

STORA RIDHUSET

På lördagar är det fr om kl 13 tillåtet att ha utlagda bommar på A-kortsidan i ridhuset.

Under söndagar skall det vara lektionsfritt mellan kl 12-15 i stora ridhuset.

LILLA RIDHUSET

Longering/tömkörning får endast ske i lilla ridhuset må-on-fr mellan klockan 12,00 – 15,00 samt må efter kl. 20,00 eller om man är ensam i ridhuset eller efter avstämning med ridande.

Löshoppning får bara ske i Lilla ridhuset, på lördagar mellan kl 06.00 och 13.00.