Klubbinfo

Flyinge RF – Ridsport

Bildad  1945, sammanslagen med Flyinge Ridhusförening 2020
Adress c/o Maria Videll
Postadress Flyinge 1001
Besöksadress Flyinge 522
24793 Flyinge
Öppettider Sekreteriatet öppet vid tävling
Telefon 0705133046 (vid tävling)
E-post styrelsenflyingerf@gmail.com
Hemsida http://www.flyingerf.se
Bankgiro 5261-9459
Organisationsnummer 845003-2977
Organisationsöversikt för ridsporten
Idrottens organisation består av Riksidrottsförbundet, distriktidrottsförbunden (DF), specialidrottsförbunden (SF), specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och idrottsföreningarna.
I figuren nedan kan du se var just din förening eller idrott hör hemma i strukturen och till vilket SF, SDF eller DF du tillhör.
.
organisation