SPONSORER

Flyinge RF är en ideell förening som har sin verksamhet i Granelundshallen strax utanför Södra Sandby. Föreningen bedriver tävlings-, tränings -och kursverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.

Tävlingsverksamheten är en viktig del av föreningens verksamhet. Varje år ordnas såväl hopp-, som dressyrtävlingar på både lokal, regional och nationell nivå.

Vi tackar våra sponsorer!

Vi är sponsrade av Färgcenter Syd i Södra Sandby, som ger 20 % rabatt till våra medlemmar!