Hoppning för Piia Pantsu

Är du intresserad av att vara med på våra torsdagshoppträningar för Piia Pantsu? Nu finns det två platser lediga i storhästgruppen 19.30. Träningarna är ungefär varannan vecka och kostar 500kr/träning. Välkomna att höra av er för mer info eller anmäla intresse till Katja på 073157136.

Alla är dessutom välkomna att hjälpa till och följa träningen hälsar Piia!