Medlemsavgift 2023

Nu kära medlemmar börjar det bli dags att betala medlemsavgiften för 2023. Enligt årsmötesbeslut blir det för det nya året en höjning enligt följande:

  • 400 kr per person
  • Två personer i samma familj: 700 kr
  • Ytterligare medlemmar i samma familj: 100 kr per person

Tänk på att betala och ansöka om licens i god tid om du vill kunna tävla från årsskiftet. Det tar minst två veckor att behandla licensansökningarna. Lycka till sen på tävlingsbanorna!