Medlemsavgift 2024

Enligt beslut på årsmötet 2023 inför Flyinge Ryttarförening en avgiftshöjning för medlemmarna år 2024 enligt följande:

– Enskild medlem: 430 kr.

– Två familjemedlemmar: 430+330=760 kr

– Tre familjemedlemmar: 430+330+130=890 kr.

– Fyra familjemedlemmar: 430+330+130+130=1020 kr.

En liten påminnelse till alla vår tävlingsryttare – tänk på att betala medlemsavgift och ansöka om licens i god tid om du vill kunna tävla från årsskiftet. Det tar minst två veckor att behandla licensansökningarna. Lycka till därute!