Underhåll av ridhusunderlagen

Under torsdagen den 29 augusti kommer underlagen i ridhusen att fixas till och justeras. Bl a kommer det att läggas in nytt klenflis. Under arbetets gång är det inte tillåtet att rida i ridhusen. Arbetet startar upp kl 8,00 och beräknas vara slutfört kl 17,30.

Tidsplan: Lilla ridhuset kl 8,00- 13,00 och stora ridhuset kl 10,00-17,30

 

TAKPLÅTSBYTE

Med start måndagen den 17 juni kommer arbete med takplåtsbyte att påbörjas över caféteriadelen i stora ridhuset. Arbetet sker under dagtid. Detta kan komma att medföra störningsljud etc in i ridhusen.

 

Ridhusen stängs delvis under 26 april

Fredag den 26 april kommer stora ridhuset att vara stängt mellan kl 8,00- ca 15,30 och därefter stängs lilla ridhuset från ca kl 15,30 och vidare under kvällen. Detta p g a att det kommer att monteras upp bevattningsanläggningar i ridhusen.