Medlem

Välkommen som medlem i Flyinge Ryttarförening

Medlemsavgiften sätts in på BG 5261-9459 Flyinge RF.
Vänligen ange namn, adress, telefonnummer, mailadress, fullständigt personnummer och vilket år medlemsavgiften avser på inbetalningen.

Om inte all information får plats på inbetalningen, skicka ett mail till styrelsenflyingerf@gmail.com. 

Enskilt medlemskap; 380 kr.
Familjemedlemskap: 450 kr plus 80 kr/familjemedlem. 
Exempel: 2 personer 610 kr, 3 personer 690 kr, 4 personer 770 kr.

För dig som vill tävla för föreningen: Tänk på att din licensansökan inte blir godkänd förrän medlemsavgiften är betald.

Medlemskap är obligatoriskt vid lösen av års- eller säsongskort.

GDPR: För att kunna föra register över medlemmar i Flyinge Ryttarförening måste vi  behandla personuppgifter. De uppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-post. Vi  behandlar uppgifterna under den tid som avtalsförhållandet gäller, samt 3 månader efter avslutat avtal. Dvs under den tid som du är medlem + 3 mån. Syftet är att kunna upprätthålla avtalet, men även för att kunna kontrollera att de som nyttjar anläggningen har erlagt avgift. Vill du veta mer eller vill du bli borttagen från registret, vänligen kontakta Maria Videll på epost: mariavidell@hotmail.com