Medlem

Välkommen som medlem i Flyinge Ryttarförening

Medlemsavgiften sätts in på BG 5261-9459 Flyinge RF
Vänligen ange namn, adress, telefonnummer, fullständigt personnummer samt vilket år medlemsavgiften avser på inbetalningen.

OBS! Skicka därefter ett mail till styrelsenflyingerf@gmail.com med ovan angivna uppgifter. Detta för att underlätta vår medlemshantering och säkerställa att vi kan koppla ihop dig som medlem med din betalning.

Enskilt medlemskap = 380 kr

Familjemedlemskap = 450 kr plus 80 kr/familjemedlem. Exempel: 2 personer 610 kr, 3 personer 690 kr, 4 personer 770 kr (450+4*80=770).

För dig som vill tävla för föreningen: Kul! Tänk på att din licensansökan inte blir godkänd förrän medlemsavgiften är betald.

Flyinge RF arrangerar allt från klubbtävlingar till nationella tävlingar för häst och ponny i alla grenar. Dessa är en viktig inkomstkälla och vi har ett gott renommé som tävlingsarrangör. Tävlingsverksamheten kräver funktionärer och det är i allas intresse att föreningens medlemmar hjälper till på tävlingar mm så att vi även i fortsättningen kan arrangera tävlingar och andra aktiviteter av hög kvalitet.

Medlemskap är obligatoriskt vid lösen av års-, säsongs eller terminskort.

Personuppgifter: För att kunna föra register över medlemmar i Flyinge Ryttarförening måste vi  behandla personuppgifter. De uppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-post. Vi  behandlar uppgifterna under den tid som avtalsförhållandet gäller, samt 3 månader efter avslutat avtal. Dvs under den tid som du är medlem + 3 mån. Syftet är att kunna upprätthålla avtalet, men även för att kunna kontrollera att de som nyttjar anläggningen har erlagt avgift. Vill du veta mer eller vill du bli borttagen från registret, vänligen kontakta Maria Videll på epost: mariavidell@hotmail.com