Medlem

Välkommen som medlem i Flyinge Ryttarförening

Medlemsavgiften swishas med fördel in på 123 366 59 40. Alternativt sätts in på BG 5261-9459 Flyinge RF.
Vänligen ange namn, personnummer, mailadress och vilket år medlemsavgiften avser på inbetalningen. Får inte alla uppgifter plats ber vi er komplettera genom att maila styrelsenflyingerf@gmail.com

Enskilt medlemskap; 430 kr.
Två familjemedlemmar: 430+330=760 kr

Tre familjemedlemmar: 430+330+130=890 kr

Fyra familjemedlemmar: 430+330+130+130=1020 kr

För dig som vill tävla för föreningen: Tänk på att din licensansökan inte blir godkänd förrän medlemsavgiften är betald. Brådskar godkännandet av din licensansökan ber vi dig maila en kopia på inbetalningen till styrelsenflyingerf@gmail.com

Medlemskap är obligatoriskt vid lösen av års- eller säsongskort.

GDPR: För att kunna föra register över medlemmar i Flyinge Ryttarförening måste vi  behandla personuppgifter. De uppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-post. Vi  behandlar uppgifterna under den tid som avtalsförhållandet gäller, samt 3 månader efter avslutat avtal. Dvs under den tid som du är medlem + 3 mån. Syftet är att kunna upprätthålla avtalet, men även för att kunna kontrollera att de som nyttjar anläggningen har erlagt avgift. Vill du veta mer eller vill du bli borttagen från registret, vänligen kontakta Maria Videll på epost: mariavidell@hotmail.com