Medlem

Välkommen som medlem i Flyinge Ryttarförening

Medlemsavgift

Medlemsavgiften sätts in på BG 5261-9459 Flyinge RF
Vänligen ange namn, adress, telefonnummer, fullständigt personnummer samt vilket år medlemsavgiften avser på inbetalningen.

OBS! Skicka därefter ett mail till styrelsenflyingerf@gmail.com med ovan angivna uppgifter.
Detta för att underlätta vår medlemshantering och säkerställa att vi kan koppla ihop dig som medlem med din betalning.

Enskilt medlemskap = 380 kr

Familjemedlemskap = 450 kr plus 80 kr/familjemedlem. Exempel: 2 personer 610 kr, 3 personer 690 kr, 4 personer 770 kr (450+4*80=770).

För dig som vill tävla för föreningen: Tänk på att din licensansökan inte blir godkänd förrän medlemsavgiften är betald.

Flyinge RF arrangerar allt från klubbtävlingar till nationella tävlingar för häst och ponny i alla grenar. Dessa är en viktig inkomstkälla och vi har ett gott renommé som tävlingsarrangör. Tävlingsverksamheten kräver funktionärer och det är i allas intresse att föreningens medlemmar hjälper till på tävlingar mm så att vi även i fortsättningen kan arrangera tävlingar och andra aktiviteter av hög kvalitet.

Medlemskap är obligatoriskt vid lösen av års-, säsongs eller terminskort.

IMG_20150927_171752