Flyinge RFs styrelse

Flyinge RFs styrelse: 2018

Elisabeth Öhnarp Blåe- Ordförande
Pernilla Hyllenius – Vice Ordförande
Mikaela Walter- Sekreterare
Jenny Karlén- Kassör
Karin Gustafsson- Ledamot
Katarina Lindh- Ledamot
Katja Bernfur – Ledamot
Catrin Lindh, Lena Winstedt och Jan-Erik Almkvist- Suppleant
Mail till styrelsen: styrelsenflyingerf@gmail.com