Flyinge RFs styrelse

Föreningens styrelse

Ordförande:              Jenny Wangel 0702-808 270

Vice ordförande:       Malin Olsson

Kassör:                      Maria Videll 0704 – 966 235

Sekreterare:               Lis-Marie Nilsson 0709 – 115 526

Ledamöter:
Katja Bernfur
Karin Gustavsson
Tina Hedendahl
Pernilla Hyllenius
Katarina Lindh
Pauline Nyhlén
Åsa Righard
Lotta Strand
Suppleant:
Ulrika Hammargren

Mail till styrelsen: styrelsenflyingerf@gmail.com