Ridhusregler

REGLER FÖR GRANEUNDSHALLENS RIDHUS

Godkänd hjälm ska bäras under all ridning. All ridning sker på egen risk.

Tillgång till ridhusen har:

  • Deltagare i ryttarföreningens kursverksamhet.
  • Andelsägare med nyttjanderätt och betald årsavgift.
  • Innehavare av giltigt ridhuskort.
  • Verksamhetskortsinnehavare och ryttare som rider för dem.

ALLMÄNT

Ropa innan du öppnar ridhusdörren. Invänta svar.

Använd täckeshängare och krokar och gör av- och påklädnad i hörnen av ridhusen.

Hästar som utgör fara för andra skall bära röd rosett i svansen.

Mocka efter din häst.

Koppeltvång gäller för hundar på hela anläggningen.

Visa gott omdöme på läktarplats. Av säkerhetsskäl hänvisas ej ridande personer till läktaren eller hörnen.

Privat träning får endast ske med tränare som innehar verksamhetskort och max två tränare samtidigt.

Avsutten motionering får endast ske i Lilla ridhuset.

All bomträning såväl inne som ute hänvisas till hoppdagar.

Stäng och släck efter dig.

RIDNING

Visa hänsyn och omdöme. Högertrafik gäller. Skritt och halt sker innanför spåret.

STORA RIDHUSET

Under söndagar skall det vara ”lektionsfritt” mellan kl 12-15 i stora ridhuset.

LILLA RIDHUSET

Longering/tömkörning får endast ske i lilla ridhuset må-on-fr mellan klockan 12,00 – 15,00 samt må efter  kl. 20,00 eller om man är ensam i ridhuset eller efter ök med ridande. Vid fler än två ryttare i ridhuset är det aldrig tillåtet att longera/tömköra.

Löshoppning får endast ske i Lilla ridhuset. (Se sep info på hemsidan).

                                Flyinge Ridhusförening & Flyinge Ryttarförening mars 2014