Ridhusregler

REGLER gällande GRANELUNDS ridhus

GODKÄND HJÄLM skall bäras under all ridning.

ENDAST MEDLEMMAR har tillgång till Granelundshallens ridhus.

  • Under deltagande i föreningens kursverksamhet.
  • Som andelsägare med nyttjanderätt.
  • Som innehavare av ridhuskort.

ALLMÄNT:

LED IN HÄSTEN genom dörrarna. Det är inte tillåtet att rida in/ut. Stäng dörren efter dig.

FÖRVARNA (ropa) innan du öppnar ridhusdörren. INVÄNTA SVAR.

ANVÄND TÄCKESHÄNGARE OCH KROKAR och gör av- och påklädnad i hörnen av ridhusen.

HINGSTAR FÅR EJ VISTAS I RIDHUSEN mellan klockan 16 och 19 måndag-torsdag.

KOPPELTVÅNG för hundar gäller på hela anläggningen.

VISA GOTT OMDÖME på läktarplats.

ENDAST EN PRIVATLEKTION får pågå åt gången i ridhusen.

PRIVAT TRÄNING (med egen tränare) är inte tillåten i stora ridhuset mellan kl 17 – 19 under tiden november till och med mars.

TRÄNING AV LÖS HÄST är inte tillåtet i stora ridhuset.

RIDNING:

VISA HÄNSYN. Tala i samtalston och använd ridspö och smackningar så att du inte stör övriga ekipage.

HÖGERTRAFIK GÄLLER. Visa hänsyn. Skritt och halt sker innanför spåret.

LONGERING/TÖMKÖRNING får endast ske i lilla ridhuset må-on-fr mellan klockan 12 – 15. Övrig tid endast 1 häst åt gången och efter ök med ridande. Vid fler än två ryttare i ridhuset är det aldrig tillåtet att longera/tömköra.

GENOMGÅNG ÄR INTE TILLÅTET mellan ridhusen via ryttargången.

HOPPNING/LÖSHOPPNING:

Regler för framhoppning enligt TR gäller. Dock ej regeln angående hästar och ponnies. Regler för löshoppning se separat sida.

Överträdelse av dessa regler kan leda till avstängning för all fortsatt ridning/vistelse i ridhusen.

 

Februari 2009

Flyinge Ridhusförening & Flyinge Ryttarförening