Anläggningskort

Om du vill använda vår anläggning (ridhus och utebanor) måste du ha anläggningskort och vara medlem i Flyinge Ryttarförening, eller ha betalat anläggningsavgift.

Korten är virtuella – vi gör stickprovskontroller!

Listan med de som har ridhuskort och när ridhuskorten går ut sitter i ridhusen.

Pris för anläggningskort: 

Helår vuxen, gäller ett år från det datum du betalar in:                      3 300 kr

Säsongskort vuxen, 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:                        2 400 kr

Vinterkort, 1 nov – 30 april:                                                                  2 500 kr

Vinterkort dag (t om 16.00) 1 nov – 30 april                                        2 000 kr

Barn tom 15 år halva priset av ovan angivna.

Barn tom 10 år (Knattekort), 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:           800 kr

Engångsavgift medlem (betalning via Swish):                                     100 kr

Engångsavgift icke medlem (betalning via Swish):                              150 kr 

Det finns möjlighet att delbetala helårsavgift och säsongskort (fördelat på tre månader), då tillkommer 50 kr i administrationsavgift. Kontakta kassören före inbetalning.

Avgift för anläggningskort betalas in på Flyinge Ryttarförenings bankgiro 5261-9459. Ange alltid namn, adress och e-post på inbetalningen.

Engångsavgift betalas via Swish i förväg, alltså innan du går in på anläggningen, till Flyinge RF: 123 366 59 40. Ange Engångsavgift + ryttarens namn och i förekommande fall tränarens namn. Alla som rider för någon av föreningens tränare och som inte har anläggningskort betalar en anläggningsavgift per gång. Engångsavgift gäller även för löshoppning, se fliken Löshoppning. Har du frågor om engångsavgift, kontakta Lotta Strand, 070 4851555. Bevis på genomförd betalning skall kunna uppvisas vid stickprovskontroll.

Anläggningskort och avgifter för att rida hos oss bekostar underhåll av underlag och anläggning, så att det ska bli så bra som möjligt för er och era hästar. 

Hyra anläggningen
Det är möjligt att hyra anläggningen halv- och heldagar eller per timme för att arrangera egna aktiviteter och tävlingar. Kontakta styrelsenflyingerf@gmail.com för förfrågan och prisuppgift.

Kortregler 

  • Anläggningskortet är personligt och gäller för högst tre egna hästar per kortinnehavare.
  • Kortinnehavare skall även lösa medlemsavgift för ryttarföreningen.
  • Kortinnehavare får ha medryttare som rider när kortinnehavaren inte kan. Om kortinnehavaren har mer än en häst får kortinnehavare och medryttare inte utnyttja samma kort samtidigt.
  • Ryttare som har fler än 3 hästar eller bedriver näringsverksamhet med inridning/tillridning/försäljning ska ha verksamhetskort.
    För mer information kontakta kassör Maria Videll, mariavidell@hotmail.com.

GDPR
För att kunna erbjuda anläggningskort och för att kunna förse dig med information som rör anläggningen, dina rättigheter och skyldigheter, måste vi spara de personuppgifter som du lämnar till oss. Uppgifterna sparas under den tid avtalet gäller (dvs den tid du har anläggningskort) och tre månader därefter. Vid hanteringen av dina uppgifter värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. 
För mer information kontakta kassör Maria Videll, mariavidell@hotmail.com.