Anläggningskort

För nyttjande av ridhus och utebanor krävs anläggningskort samt medlemskap i Flyinge Ryttarförening.

Pris anläggningskort:

Helår vuxen (gäller from det datum du betalar in och ett år framåt):      3 300 kr       

Fr om 190401 finns det möjlighet att delbetala helårsavgiften under de tre första månaderna. Tillkommer 50 kr i administrationsavgift. Kontakta kassör före inbetalning.

Terminskort vuxen, 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:                           2 400 kr

Barn tom 15 år halva priset av ovan angivna.

Barn tom 10 år (Knattekort), 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:                 700 kr

Avgifterna inbetalas på Flyinge Ryttarförenings bankgiro 5261-9459. Ange alltid namn, adress och e-post på inbetalningen.

För att kunna erbjuda anläggningskort och för att kunna förse dig med information som rör anläggningen, dina rättigheter och skyldigheter, måste vi spara de personuppgifter som du lämnar till oss. Uppgifterna sparas under den tid avtalet gäller (dvs den tid du har anläggningskort) och tre månader därefter. Vid hanteringen av dina uppgifter värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. För mer information kontakta kassör Maria Videll.

Kortregler för att få rida i Granelundshallen

  • Kort är personligt.
  • Kortinnehavare skall även lösa medlemsavgift för ryttarföreningen.
  • Ersättningsryttare får rida på kort om ordinarie ryttare inte kan. Ersättningsryttaren får dock inte rida egna hästar eller rida samtidigt som ordinarie ryttare. Ersättningsryttare får ej bedriva näringsverksamhet.
  • Man får endast träna för egen tränare såvida denna har löst verksamhetskort.
  • Tränare som har privatlektioner måste få detta godkänt av Ridhusföreningen samt lösa verksamhetskort.
  • Ryttare som rider mer än 3 hästar eller bedriver näringsverksamhet med inridning / tillridning / försäljning skall köpa verksamhetskort.

Vid frågor kontakta:
Maria Videll, 070-496 62 35, kassör
Jenny Wangel, 0702-808 270, ordförande.