Anläggningskort

Om du vill använda vår anläggning (ridhus och utebanor) måste du ha anläggningskort och vara medlem i Flyinge Ryttarförening, eller ha betalat anläggningsavgift.

Korten är virtuella – vi gör stickprovskontroller lite då och då!

Listan med de som har ridhuskort och när ridhuskorten går ut sitter i ridhusen.

Pris för anläggningskort: 

Helår vuxen, gäller ett år från det datum du betalar in:                      3 300 kr

Säsongskort vuxen, 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:                           2 400 kr

Vinterkort, 1 nov – 30 april:                                                                        2 500 kr

Vinterkort dag (t om 16.00) 1 nov – 30 april                                            2 000 kr

Barn tom 15 år halva priset av ovan angivna.

Barn tom 10 år (Knattekort), 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:             800 kr

Det finns möjlighet att delbetala helårsavgift och säsongskort (fördelat på tre månader), då tillkommer 50 kr i administrationsavgift. Kontakta kassören före inbetalning.

Avgifterna betalas in på Flyinge Ryttarförenings bankgiro 5261-9459. Ange alltid namn, adress och e-post på inbetalningen.

Alla som rider för någon av föreningens tränare och som inte har anläggningskort, betalar en anläggningsavgift per gång. Utnyttjande av anläggningen på egen hand vid enstaka tillfällen får endast ske efter överenskommelse med Lotta Strand, 070 4851555.
Medlemmar: 100 kr
Icke medlemmar: 150 kr

Swisha i förväg till Flyinge RF: 123 366 59 40
Meddelande: ”ryttarens namn och i förekommande fall tränarens förnamn”.

Anläggningskort och avgifter för att rida hos oss bekostar underhåll av underlag och anläggning, så att det ska bli så bra som möjligt för er och era hästar. 

Kortregler 

  • Anläggningskortet är personligt och gäller för högst tre egna hästar per kortinnehavare.
  • Kortinnehavare skall även lösa medlemsavgift för ryttarföreningen.
  • Kortinnehavare får ha medryttare som rider när kortinnehavaren inte kan. Om kortinnehavaren har mer än en häst får kortinnehavare och medryttare inte utnyttja samma kort samtidigt.
  • Ryttare som har fler än 3 hästar eller bedriver näringsverksamhet med inridning/tillridning/försäljning ska ha verksamhetskort.
    För mer information kontakta kassör Maria Videll, mariavidell@hotmail.com.

GDPR
För att kunna erbjuda anläggningskort och för att kunna förse dig med information som rör anläggningen, dina rättigheter och skyldigheter, måste vi spara de personuppgifter som du lämnar till oss. Uppgifterna sparas under den tid avtalet gäller (dvs den tid du har anläggningskort) och tre månader därefter. Vid hanteringen av dina uppgifter värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. 
För mer information kontakta kassör Maria Videll, mariavidell@hotmail.com.