Anläggningskort

 Anläggningskort för Granelundshallen
(from 1 januari 2018).

För nyttjande av ridhus och utebanor krävs anläggningskort (alternativt betald årsavgift för andelsägare) samt medlemskap i Flyinge Ryttarförening.

Pris anläggningskort:

Helår vuxen (gäller from det datum du betalar in och ett år framåt):      3 300 kr       

Fr om 190401 finns det möjlighet att delbetala helårsavgiften under de tre första månaderna. Tillkommer 50 kr i administrationsavgift. Kontakta kassör före inbetalning.

Terminskort vuxen, 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:                           2 400 kr

Barn tom 15 år halva priset av ovan angivna.

Barn tom 10 år (Knattekort), 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:                 700 kr

Pris andelsägare:

Om du vill bli andelsägare kontaktar du kassören. Efter att man förvärvat en andel måste man också ha en eller flera nyttjanderätt/er (engångsavgift). Därefter betalar man en årsavgift för att få nyttja anläggningen.

Ägarandel rek:                                           3 800 kr

Nyttjandeandel, vuxen:                              2 500 kr

Nyttjandeandel, barn/unga (tom 18 år):     1 900 kr

*************************************************************************************************

Årsavgift, per person:                                1 800 kr

Max per familj:                                          2 400 kr


Avgifterna inbetalas på Flyinge Ridhusförenings bankgiro 653-1693. Ange alltid namn, adress och e-post på inbetalningen.

För att kunna erbjuda anläggningskort och för att kunna förse dig med information som rör anläggningen, dina rättigheter och skyldigheter, måste vi spara de personuppgifter som du lämnar till oss. Uppgifterna sparas under den tid avtalet gäller (dvs den tid du har anläggningskort) och tre månader därefter. Vid hanteringen av dina uppgifter värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. För mer information kontakta kassör, Maria Videll.

Kortregler för att få rida i Granelundshallen

  • Kort är personligt.
  • Kortinnehavare skall även lösa medlemsavgift för ryttarföreningen.
  • Andelsägare skall betala årsavgift.
  • Ersättningsryttare får rida på kort om ordinarie ryttare inte kan. Ersättningsryttaren får dock inte rida egna hästar eller rida samtidigt som ordinarie ryttare. Ersättningsryttare får ej bedriva näringsverksamhet.
  • Man får endast träna för egen tränare så vida denna har löst verksamhetskort.
  • Tränare som har privatlektioner måste få detta godkänt av Ridhusföreningen samt lösa verksamhetskort.
  • Ryttare som rider mer än 3 hästar eller bedriver näringsverksamhet med inridning / tillridning / försäljning skall köpa verksamhetskort.

Vid frågor kontakta:
Maria Videll, 070-496 62 35, kassör
Jenny Wangel 0702-808 270, ordförande.