Anläggningskort

 Anläggningskort för Granelundshallen
(from 1 januari 2018).

För nyttjande av ridhus och utebanor krävs anläggningskort (alternativt betald årsavgift för andelsägare) samt medlemskap i Flyinge Ryttarförening.

Pris anläggningskort:

Helår vuxen (gäller from det datum du betalar in och ett år framåt):      3300 kr

Terminskort vuxen, 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:                           2400 kr

Barn tom 15 år halva priset av ovan angivna.

Barn tom 10 år (Knattekort), 1 jan – 30 jun resp 1 jul – 31 dec:               700 kr

Pris andelsägare:

Om du vill bli andelsägare kontaktar du kassören. Efter att man förvärvat en andel måste man också ha en eller flera nyttjanderätt/er (engångsavgift). därefter betalar man en årsavgift för att få nyttja anläggningen.

Ägarandel rek:                                           3 800 kr

Nyttjandeandel, vuxen:                              2 500 kr

Nyttjandeandel, barn/unga (tom 18 år):     1 900 kr

Årsavgift, per person:                                1 500 kr

max per familj:                                          2 000 kr


Avgifterna inbetalas på Flyinge Ridhusförenings bankgiro 653-1693. Ange alltid namn, adress och e-post på inbetalningen.

För att kunna erbjuda anläggningskort och för att kunna förse dig med information som rör anläggningen, dina rättigheter och skyldigheter, måste vi spara de personuppgifter som du lämnar till oss. Uppgifterna sparas under den tid avtalet gäller (dvs den tid du har anläggningskort) och tre månader därefter. Vid hanteringen av dina uppgifter värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. För mer information kontakta kassör, Maria Videll.

Vid frågor kontakta:
Maria Videll, 0704-96 62 35, kassör
Carita Helenius Johansson 070-757 04 44, ordförande.