Projektstöd

Byte av underlag i båda ridhusen

Under 2021 har vi utfört ett stort arbete med att byta ut underlagen i båda ridhusen – allt för att kunna anordna högklassiga och säkra evenemang, såsom såväl tävlingar och träningar. Vårt byte till nytt underlag har  möjliggjorts av stöd från Jordbruksverket om drygt 175 000 kr och Lunds kommun med 150 000 kr. Vi tackar för bidraget, som gör det möjligt för oss att fortsätta bedriva vår verksamhet på ett säkert och optimalt sätt för våra medlemmar och tävlingsdeltagare.

Bidrag från Jordbruksverket och Lunds kommun möjliggjorde renoveringen av uteridbanan, som blev klar i september 2017. Arbetet som utförts har varit omfattande och banan har byggts upp från grunden igen. Det gamla underlaget grävdes ut och ny dränering lades ner. Brunnar och ledningar spolades för att dräneringen ska fungera. Därefter har nytt underlag i olika ytskikt lagts på och jämnats med laser. Slutligen sattes nytt staket upp och delar av det gamla underlaget lades tillbaka på utsidan av sargen för att stötta och se till att det nya underlaget på ridbanan hålls på plats. Slutprodukten har blivit en riktigt fin ridbana som vi hoppas att alla kommer hjälpas åt att underhålla på bästa sätt.

CA53413E-0B75-46D6-862E-A742CBFAC166

2673803F-3CEC-4122-BCC8-3F4572936F53