Hopp/ponny

På Flyinge RF har alla grenar var sin kommité, så även hoppningen. Vi behöver just nu fler som vill engagera sig – vill du vara med och anordna nästa stora tävling eller bara ordna en clinic, kontakta Karin!

Ponnykommittén:

Karin Gustavsson
tel: 0705-89 77 05
email: nirak87@hotmail.com