Ridhusföreningen

Kortregler för att få rida i Granelundshallen

  • Kort är personligt.
  • Kortinnehavare skall även lösa medlemsavgift för ryttarföreningen.
  • Andelsägare skall betala årsavgift.
  • Ersättningsryttare får rida på kort om ordinarie ryttare inte kan. Ersättningsryttaren får dock inte rida egna hästar eller rida samtidigt som ordinarie ryttare. Ersättningsryttare får ej bedriva näringsverksamhet.
  • Man får endast träna för egen tränare så vida denna har löst verksamhetskort.
  • Tränare som har privatlektioner måste få detta godkänt av Ridhusföreningen samt lösa verksamhetskort.
  • Ryttare som rider mer än 3 hästar eller bedriver näringsverksamhet med inridning / tillridning / försäljning skall köpa verksamhetskort.

Tillgänglighetsregler för Granelundshallen under veckan
All bomträning ute som inne hänvisas till hoppdagar.

Under söndagar skall det vara ”lektionsfritt” mellan kl 12-15 i stora ridhuset.