Löshoppning

Regler för löshoppning i Lilla ridhuset

Löshoppning får ske i Lilla ridhuset lördagar mellan kl 06,00-13,00 när inte annan verksamhet är inbokad.

Bokning sker på tidslistor i pärm innanför portarna.

Bokning av tid ska ske senast fredag kl 21,00.

Max två perioder á 20 minuter får bokas per person och dag.

Vid återbud ska uppbokad tid omgående strykas.

För att nyttja ridhuset krävs medlemskort samt giltigt anläggningskort.

Sista ”bokning för dagen” ansvarar för att hindermaterial etc plockas undan.