Löshoppning

Löshoppning får ske i Lilla ridhuset lördagar mellan kl 06,00-13,00 när inte annan verksamhet är inbokad.

Bokning sker på tidslistor i pärm innanför portarna.

Max två perioder á 20 minuter får bokas per person och dag.

Vid förhinder ska uppbokad tid omgående strykas.

Första bokning för dagen plockar fram hindermaterial och sista ansvarar för att det plockas undan.