KURSER

Grönt Kort

Alla som vill gå ”Grönt kort kurs” kan anmäla intresse till Katarina Lindh tel 0704-616482. Kurser hålls kontinuerligt under tävlingsåret.