Ridhusföreningens styrelse

Ridhusföreningens styrelse

Ordförande:                         Jenny Wangel 0702-808 270

Vice ordförande:                  Lotta Strand 0704-851 555

Sekreterare:                         Lis-Marie Nilsson 0709-115 526

Kassör:                                 Maria Videll 0704-966 235

Ledamöter:                           Pauline Nyhlén 0702-883 949 / Åsa Righard 0768-815 591

Suppleant:                            Ulrika Hammargren 0721-863 841

Repr från Flyinge RF: