Föreningens sektioner

Sektioner

Hopp (ponny/häst):                 Karin Gustavsson

Dressyr (ponny/häst):           Katarina Lindh

Fälttävlan (ponny/häst):      Paola Lefévre

Fastighet och anställning:     Lotta Strand

Café:                                           Ann-Sofie Winzell och Frauke Weitkämper

FUS:                                          Vakant