Föreningens sektioner

Sektioner

Hopp (ponny/häst):            Karin Gustavsson

Dressyr (ponny/häst):         Lisa Finné Persson

Fälttävlan (ponny/häst):

Fastighet o anställning:       Lotta Strand

Café:                                    Ann-Sofie Winzell o Fauke Weitkämper

Webbansvarig:                     Åsa Righard

FUS:                                     Vakant