Inomhusterräng på Granelund

Vårens inomhusterrängträning för Aminda på Granelundshallen var en stor succé så den återkommer även i höst. Aminda kommer köra detta tre tisdagar under terminen, den 7 september, 5 oktober och 2 november Man anmäler till alla 3 gångerna och eventuellt kan det finnas en prova-på-grupp om det finns intresse. 400 kr per gång + ridhus om man inte har anläggningskort. Anmälan till Aminda 073-063 14 07 via sms. Välkomna!