Kallelse och information om Flyinge Ryttarförenings årsmöte 2022

Vi kallar härmed alla medlemmar under 2021 samt 2022 till årsmötet  måndagen den 28 februari kl 19.

Plats: Elsas café i Granelundshallen

Anmälan: Senast söndagen den 13 februari till styrelsenflyingerf@gmail.com (obligatorisk).

Motioner skickas skriftligen till ovan mailadress senast sön 13 feb med följande text i ämnesraden: Motion 2022.

Eventuella nya restriktioner kan innebära digitalt möte alternativt krav på vaccinationspass

Varmt välkomna!

Styrelsen